Finlands Bank arrangerar en internationell konferens om användningen av artificiell intelligens och stordata på finansmarknaden den 2–3 december 2019 i Finlandiahuset

Verksamheten på finansmarknaden är i allt högre grad data- och teknologibaserad. Dessa förändringskrafter kan skapa nya hot för den finansiella stabiliteten men också bidra till ökad stabilitet på marknaden. Konferensen erbjuder sakkunniga en möjlighet att tillägna sig värdefull information och utbyta erfarenheter med internationella aktörer och kolleger.

Bland annat följande teman tas upp på konferensen:

  • Nya hot och möjligheter till följd av artificiell intelligens och data
  • Alternativa datakällor och datautvinning som källa till ny information
  • Samarbetsinitiativ och öppna data-initiativ (data och källkoder)
  • Framtiden sedd ur den finansiella stabilitetens perspektiv

Konferensen bjuder på sektorövergripande anföranden och en panel om artificiell intelligens och stordata. Öppningsanförandet hålls av Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Konferensen riktar sig till centralbanker, finansiella tillsynsmyndigheter, akademiker, sakkunniga och andra intresserade.

Se hela programmet och följ konferensen i direktsändning

Ta del av konferensprogrammet på webben.

Konferensen Data Driven Financial Stability kan följas som direkt webbutsändning. Konferensspråket är engelska.