Finlands Bank och Finansinspektionen har lagt fram en lagmotion med förslag om att inleda beredning av ny lagstiftning om tillhandahållande av uttagsautomattjänster.

För att tillhandahålla uttagsautomattjänster i Finland behövs i nuläget inte verksamhetstillstånd eller registrering av tjänsteleverantören. Dessutom regleras eller övervakas själva tillhandahållandet av uttagsautomattjänster inte. Endast sådana leverantörer av uttagsautomattjänster som enligt avtal erbjuder automattjänster för bankers räkning står indirekt under Finansinspektionens tillsyn.

Finlands Bank och Finansinspektionen har föreslagit för finansministeriet att tillstånd eller registrering ska krävas av tjänsteleverantörer som tillhandahåller uttagsautomattjänster i Finland. Vidare föreslår Finlands Bank och Finansinspektionen att aktörer som tillhandahåller uttagsautomattjänster ska ställas krav på bland annat hantering av operativa risker, beredskap och rapportering. Målet är att tillsynen av olika aktörer ska ske enligt enhetliga principer oberoende av tjänsteleverantörens affärsmodell.

Läs mer: bakgrundspromemoria och lagmotionen (på finska)

Närmare upplysningar om motionen lämnas av: 

Finlands Bank: byråchef Heli Snellman, heli.snellman(at)bof.fi, telefon 09 183 21 83

Finansinspektionen: byråchef Markku Koponen, markku.koponen(at)fiva.fi, telefon 09 183 53 89