Finlands Banks regler för motparter och kunder – regeluppdatering 21.11.2021

ECB-rådet godkände den 20 juli 2021 den uppdaterade riktlinjen om TARGET2-systemet. Uppdateringarna gäller bland annat anslutningen av TIPS DCA-kontoinnehavare till TARGET2, nåbarhetskravet och uppdateringen av säkerhetskraven för slutanvändare. Dessa regler träder i kraft den 21 november 2021.

Vidare ingå en beskrivning av ändringarna i reglerna för avtal med leverantörer av T2S-nätverkstjänster, som dock tillämpas först från och med den 13 juni 2022.

Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar i reglerna för TARGET2-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder