Finlands Banks tidigare direktionsmedlem Ele Alenius avled den 19 november 2022. Han var född den 5 juni 1925.

Ele Alenius var medlem av Finlands Banks direktion under åren 1977–1992. Under sin långa karriär hade han flera betydande poster bland annat som andre finansminister. Han var till utbildningen politices doktor.

Finlands Bank sörjer sin långvarige direktionsmedlem och flaggar på halv stång den 22 november 2022.