• Den globala uppförandekoden för valutahandel (FX Global Code) främjar en stabil, jämlik, likvid, öppen och genomskinlig valutamarknad
  • Europeiska centralbankssystemet förnyade sitt åtagande att följa den uppdaterade uppförandekoden
  • Uppförandekoden lanserades 2017 och uppdaterades i mitten av 2021

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) välkomnar uppdateringen av den globala uppförandekoden för valutahandel i juli 2021 och utgivningen av instruktioner om koden. Genom denna globala uppförandekod för valutahandel syftar aktörerna på valutamarknaden till att främja en stabil, jämlik, likvid, öppen och genomsynlig valutamarknad som bygger på höga etiska normer. Global Foreign Exchange Committee har uppdaterat uppförandekoden så att den alltjämt är relevant och speglar utvecklingen på valutamarknaden och fortsätter att sätta normen för ett gott marknadsuppförande. En välfungerande finansmarknad gagnar alla marknadsdeltagare och är viktig för centralbankerna eftersom den sörjer för en smidig transmission av penningpolitiken till den reala ekonomin. Detta gagnar i slutändan den stora allmänheten.

Alla centralbankerna inom ECBS inklusive Finlands Bank har i dag samtidigt förnyat åtagandeförklaringarna om uppförandekoden. Genom detta visar centralbankerna sitt starka åtagande att följa dess principer när de agerar som aktörer på valutamarknaden, att tillämpa interna praxis och processer som är förenliga med de uppdaterade principerna och att stödja och främja efterlevnaden av uppförandekoden. Med dessa åtagandeförklaringar understryker de att uppförandekodens principer är viktiga för att främja fortsatt integritet och ett gott funktionssätt på valutamarknaden. För att uppnå uppförandekodens syfte fullt ut uppmuntrar EU-centralbankerna aktörerna på valutamarknaden att sätta sig in i den uppdaterade uppförandekoden och förnya sina åtagandeförklaringar.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Niko Herrala, telefon +358 9 183 2271.

Anmärkningar