Informationsredovisningen sammanfattar den aktuella utvecklingen inom informationshantering, dataskydd och datasäkerhet vid centralbanken under 2021. Redovisningen innehåller också intressanta fakta och siffror om centralbankens uppgifter, informationshantering och analysarbete. Finlands Banks första informationsredovisning publicerades i dag på bankens webbplats.

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft vid början av 2020 och ålägger en informationshanteringsenhets ledning att ordna tillräcklig övervakning när det gäller efterlevnaden av författningarna, föreskrifterna och anvisningarna om informationshantering.

Informationsredovisningen utgör framdeles ett viktigt led i Finlands Banks rapportering om informationshanteringen. Informationsredovisningen erbjuder intressenter en bredare insyn i centralbankens informationsmiljö. Syftet med redovisningen är att redogöra för betydelsen av data, information och kunskap i centralbankens verksamhet.

Informationsredovisningen ges ut efter Finlands Banks årsberättelse och kompletterar årsberättelsen med fakta om informationshantering. Den ges ut på finska, svenska och engelska. Den engelska versionen ges ut i maj 2022.

Informationsredovisningens uppbyggnad

Informationsredovisningen är uppbyggd tematiskt. Först kommer en inledning, artiklar skrivna av Finlands Banks ledning och ett innehållsuppslag. De större tematiska helheterna består av a) bedömning, utveckling och utnyttjande av data, b) informationshantering, informationslager och informationsflöden, c) informationssäkerhet och dataskydd samt d) uppföljning och nyckeltal.

Den här informationsredovisningen är den första i sitt slag och vi tar gärna emot respons för att utveckla publikationen och sträva efter en så god och ändamålsenlig rapportering om informationshantering som möjligt. Du kan rikta responsen till adressen tietotilinpaatos@bof.fi. Läs också mer om handlingars offentlighet och dataskydd på Finlands Bank webbplats.