Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s ändringar i riktlinjen om den allmänna dokumentationen (ECB/2022/17), riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2022/18) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2022/19).

Möjligheten att som säkerhet godta lån som bankerna beviljat företag och som omfattas av borgen relaterad till statens eller den offentliga sektorns COVID-19-åtgärder har dessutom slopats i Finlands Banks ramverk för ytterligare kreditfordringar (ACC)1.

Ändringarna träder i kraft den 8 juli 2022.

Se Regler för motparter och kunder

1 Genomförande av penningpolitiska transaktioner och säkerhetshanteringen på Finlands Bank, 8.7.2022