En ny tillfällig utställning Guld som bas för penningsystemet har öppnats i dag på Finlands Banks myntmuseum. Utställningen pågår till den 2 november 2008. Utställningen visar bland annat guldet som bytesmedel och belyser guldmyntfoten som valutasystem, utan att glömma guldet i Lappland och guldinsamlingen. Kronan på verket är Aleksi, den största guldklimp man veterligen påträffat i Finland. Den hittades 1910 i Laanila i Enare kommun.

Guld kallas det eviga betalningsmedlet. Det har använts som bytesmedel i årtusenden. Guld är ett äkta globalt betalningsmedel som har behållit sitt värde under hela den skrivna historien. Att guldet bevarat sitt värde har många orsaker, som att det är sällsynt, hållbart, lättbearbetat och smidbart.

I invigningstalet tog bankdirektör Sinikka Salo upp guldets nuvarande roll som skydd för investerarna mot olika ekonomiska och politiska risker. Hon konstaterade att nupriset på guld, över 900 dollar per uns, är ovanligt högt och likt en febertermometer speglar de senaste månadernas oro på finansmarknaderna. Därmed påminner det för sin del centralbankerna och finanspolitikerna om deras globala ansvar att på ett kontrollerat sätt jämna ut de globala obalanserna och stärka förtroendet för de människobyggda valutasystemen och ett stabilt penningvärde.

Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors vid Snellmansgatan 2. Museets permanenta utställning skildrar pengarnas och penningpolitikens historia, Finlands Banks verksamhet i Eurosystemet, monetära företeelser och finska sedlar och mynt under två sekler. Museets olika interaktiva multimedier leder besökaren in i pengarnas värld.

Inträdet är fritt och visningarna guidas gratis. Guidade visningar för grupper ska bokas i förväg.

Mer information och bilder från museet och utställningen finns på museets webbplats www.rahamuseo.fi eller lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 831 29 81.