Innehållet på Finlands Banks webbplats byggs ut. På webbplatsen öppnas en blogg om aktuella frågor som gäller centralbanksverksamheten. På webbplatsen finns dessutom historiskt material, bankens biblioteksdatabas och ekonomiska översikter från Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier.
 
Nya blogginlägg publiceras ungefär en gång per månad, och skribenterna är ledande experter inom banken. För det första blogginlägget står byråchef Tuomas Välimäki, som skriver om penningpolitik och riskerna i anslutning till den. Blogginläggen publiceras på finska.
www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/blogit/Pages/default.aspx
 
På Finlands Banks webbplats finns historiskt material från 1900-talets början till vår tid. Vi har digitaliserat gamla årsböcker på finska (1914–1996) och på engelska (1921–1996), prognoser (1980–1998), Bank of Finland Monthly Bulletin (1922–1996) och enskilda gamla forskningspublikationer. Det går att bläddra i dem via bankens biblioteksanslutning. En del av materialet har tidigare varit sekretessbelagt.
http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/yleisopalvelut/kirjasto/Pages/kirjastohaku.aspx
 
Det går att bläddra i bibliotekets samlingsdatabas via bibliotekets sökmotor. I bibliotekets samlingar finns i huvudsak litteratur om penning- och valutapolitik, bankverksamhet och finansmarknaden samt om penningekonomin på ett mer allmänt plan. Kunder kan låna böcker från biblioteket eller läsa dem på plats genom att registrera sig som användare. Biblioteket håller öppet vardagar klockan 12.00–15.30 på adressen Fredsgatan 19, Helsingfors.
http://www.suomenpankki.fi/sv/suomen_pankki/yleisopalvelut/kirjasto/Pages/default.aspx
 
Nytt material är även de ekonomiska översikterna från Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier BOFIT från och med 1998. Materialet omfattar innehåll från åtta olika publikationer, som behandlar ekonomiska frågor i anslutning till Ryssland, Kina och Östeuropa. Databasen är sökbar på finska och engelska.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/default.aspx
 
Mer information: informatör Mia Ristimäki, tfn 010 831 2213