Ordföranden för Finlands Banks direktion, chefdirektör Erkki Liikanen inleder sin andra mandatperiod den 12 juli 2011. Mandatperioden är sju år.
 
Republikens president Tarja Halonen utnämnde Liikanen för en andra mandatperiod den 11 mars 2011. Samma person kan utnämnas till Finlands Banks direktionsordförande och chefdirektör för högst två mandatperioder.
 
Chefdirektören för Finlands Bank fungerar också som medlem för Europeiska centralbankens (ECB) råd. ECB-rådet är ECB:s högsta beslutande organ och beslutar bl.a. om penningpolitiken i euroområdet.