Europeiska centralbankens (ECB) råd sammanträder i Helsingfors torsdagen den 5 maj 2011. Sammanträdet hålls i Finlands Banks lokaler och presskonferensen efter sammanträdet i Scandic Marina Congress Center.
 
ECB-rådets sammanträde hålls utanför Frankfurt två gånger om året, vanligen i maj och oktober. Avsikten med att hålla sammanträden i olika euroländer är att framhäva ECB:s roll som gemensam centralbank för euroområdet.
 
I sammanträdet deltar ECB-rådets medlemmar. Medlemmarna är cheferna för de nationella centralbankerna i de EU-länder som ingår i valutaunionen och ECB:s direktionsledamöter. Rätt att delta i sammanträdet har också en medlem av EU-kommissionen och ordföranden för eurogruppen, men de har inte rösträtt.
 
Sammanträdet i Helsingfors är det första sammanträdet i månaden, då rådet i sedvanlig ordning fattar beslut om bl.a. räntor och andra penningpolitiska åtgärder.
 
Sammanträdet i maj är ECB-rådets andra sammanträde i Helsingfors. Det första hölls den 6 maj 2004.
 
Upplysningar:
avdelningschef Antti Suvanto, telefon 010 831 25 03, antti.suvanto(at)bof.fi,
informatör Iina Lario, telefon 010 831 26 89, iina.lario(at)bof.fi.