Under första halvåret påträffades 406 falska eurosedlar i Finland. Antalet förfalskningar har legat på samma nivå under de senaste åren.

​Period 1/2008​ 2/2008​ 1/2009​ 2/2009​ 1/2010​ 2/2010​ 1/2011​

Antal

förfalskningar​

307​ 402​ 286​ 575​ 478​ 574​ 406​

Den vanligaste förfalskade valören bland de beslagtagna eurosedlarna i Finland under första halvåret 2011 var 100 euro (132 st.) medan 50 och 20 euro var de näst vanligaste.

Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör att man till exempel med det enkla test som beskrivs i Eurosystemets publikationer lätt kan kontrollera att en sedel är äkta: genom att känna på sedeltrycket, titta på sedeln och luta på den. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och anvisningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi).
 

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr110718.sv.html) om antalet falska eurosedlar som totalt påträffats i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av
sedelexpert Jussi Kangas, telefon 010 831 3481
teknisk undersökare Marja-Leena Mönttinen, Centralkriminalpolisen, telefon 071 878 6437​