Finlands Bank har beslutat att koncentrera grossistfunktionen i sin kontantförsörjning till regionkontoren i Vanda och Uleåborg. Målet är att förbättra kontantförsörjningens effektivitet i hela samhället och sörja för en fortsatt god nivå på tjänsterna för användarna av kontanter.
 
Kontanternas andel i de finländska betalningarna har avtagit i jämn takt. Av fjolårets betalningar genomfördes mindre än en tredjedel med kontanter. Samma utveckling har skett även på andra håll i Europa. Samtidigt har centralbankernas andel av de dagliga rutinerna inom kontantförsörjningen avtagit medan den privata sektorns roll på motsvarande sätt ökat. I hela euroområdet och i de nordiska länderna har centralbankerna koncentrerat kontantförsörjningen och minskat nätet av regionkontor.
 
Av Finlands Banks fyra nuvarande regionkontor fortsätter kontoren i Vanda och Uleåborg sin verksamhet. Regionkontoren i Tammerfors och Kuopio stängs senast vid utgången av 2012. De kontor som stängs har 14 anställda. Fast anställd personal erbjuds arbete på Finlands Banks övriga driftställen.
 
Finlands Banks beslut innebär att det område utvidgas inom vilket de lokala uppräkningscentralerna på ett ganska självständigt sätt får svara för sitt eget områdes kontantförsörjning.
 
Närmare upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02 och chefen för betalningsmedelsavdelningen Mauri Lehtinen, telefon 010 831 34 73.