Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D.C. den 23–25 september 2011. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.
 
I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i utvecklingskommittén.
 
Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och ekonom Satu Kivinen.
 
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Antti Suvanto, telefon 010 831 25 03.