Republikens president har i dag utnämnt Erkki Liikanen till chefdirektör för en ny mandatperiod på sju år.
 
En och samma person kan utnämnas till direktionens ordförande för högst två sjuårsperioder.