Med anledning av Finlands Banks 200-årsjubileum öppnar banken en andra gång dörrarna till sitt huvudkontor för allmänheten. Allmänheten hälsas välkommen till en utställning av bankens historia och konstsamling den 16–21.8.2011. Utställningen är öppen kl. 16–20 från tisdag till fredag och kl. 11–16 på lördag och söndag.
 
Den tyske arkitekten Ludwig Bohnstedt ritade bankens huvudkontor i nyrenässansstil. Huvudkontoret i Kronohagen i Helsingfors stod klart 1833, men har sedan dess flera gånger varit föremål för ombyggnad. Byggnaden i dess ursprungliga framtoning kan ses på fyra signerade arkitektritningar av Bohnstedt som nu också ställs ut. Bilden av huvudbyggnadens och bankens förflutna kompletteras av gamla fotografier som bland annat påminner om förstörelsen till följd av bombningarna i februari 1944. I samband med utställningen håller bankens medarbetare korta anföranden om huvudkontorets historia och bankens verksamhet i dag.
 
Ur bankens konstsamling ställs ca 80 verk ut. Juho Rissanens glasmålningar Skörd, Timmerflottning och Strömmingsmarknad från 1933 och Lennart Segerstråles Finlandiafresker från 1943, som blickar ned över det trapphuset. Dora Jungs imponerande tapetvävnader Guldmyntfot och Kopparmyntfot med abstrakt motiv, som hängdes upp i banksalen 1961 och 1962. Andra fasta konstverk i huvudkontoret som besökarna får se är Eva Anttilas bildvävnad Arbete och liv från 1952 och Tapio Wirkkalas relief i flygplansplywood, Landskap från södra Österbotten, från 1953.
 
Utställningen omspänner verk från 1850-talet till nutid. Till konstsamlingens mest kända verk hör den första versionen av Akseli Gallen-Kallelas Ainotriptyk från 1889. Andra representanter för den finska konstens guldålder som nu ställs ut är målningar av Werner Holmberg, Amélie Lundahl, Louis Sparre och Albert Edelfelt. Konstindustrin företräds av verk av Rut Bryk, Birger Kaipiainen, Mikael Schilkin och Timo Sarpaneva. Även nyare konst finns med, abstrakta målningar av bland annat Matti Kujasalo, Jukka Mäkelä och Mari Rantanen.
 
Guider är Finlands Banks och Finansinspektionens anställda som förkovrat sig i konstsamlingen på sin fritid i bankens konstklubb. Utställningen har skapats av chefskonservator Hannele Heporauta från John Nurminen Prima. Finlands Banks konstsamling har byggts på sedan början av 1900-talet och består i detta nu av ca 1200 verk. Syftet är att öka trivseln i bankens kontors- och representationslokaler. För internationella gäster ger konstverken en inblick i den finländska kulturen och landets historia.
 
Anföranden:
Lö-sö: kl. 13.00 Huvudkontorets historia, kl. 13.30 Finlands Bank i dag
Ti–fr: kl. 16.30 och 18.00 Pääkonttorin historia, kl 17.00 och 19.00 Suomen Pankki tänään
Lö–sö: kl.11.30 och 15.00 Pääkonttorin historia, kl. 12.00 och 14.00 Suomen Pankki tänään 
 
Upplysningar: 
Konstklubbens ordförande Jukka Valle, telefon 010 831 26 17, jukka.valle@bof.fi.
Informatör Eeva Kristiina Lahtinen, telefon 010 831 29 08, eevakristiina.lahtinen@bof.fi
(på plats 17–21.8.)
 
Finlands Banks myntmuseum:
Vid Snellmansgatan 2 håller öppet tisdag–fredag kl. 11–17 och lördag–söndag kl. 11–16, www.rahamuseo.fi/sv