Finlands Banks diskussionsserie Ekonomibok Nu fortsätter på myntmuseet. Iiro Viinanen och Esko Seppänen, som utfört sitt livsverk på motsatta sidor av den politiska kartan, diskuterar ekonomiska ideal, värderingar och det aktuella läget.
 
De diskuterar sin bok ”Vasen oikea, oikea vasen”, som getts ut på förlaget Minerva, med Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen tisdagen den 7 februari 2012 kl. 17.30.
 
Inträdet är fritt och diskussionen hålls på Finlands Banks myntmuseum, Snellmansgatan 2, Helsingfors.
 
Diskussionsserien Ekonomibok Nu belyser ekonomiska begrepp via litteraturen. Vid diskussionerna presenteras en färsk inhemsk bok om något ekonomiskt tema. Författaren eller författarna till boken diskuterar med en representant för Finlands Bank. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor.

Upplysningar:
Richard Brander, informatör, telefon 010 831 22 06
Jaakko Koskentola, myntmuseets intendent, telefon 010 19 57 02