Den andra delen av verket om Finlands Banks 200-åriga historia har utkommit.

Författarna är den kände bankhistorikern, pol.dr Antti Kuusterä och rådgivaren till Finlands Banks direktion, pol.dr Juha Tarkka. Verket ges ut på Otava förlag.

Den nu publicerade andra delen, Parlamentin pankki (”Parlamentets bank”), behandlar Finlands Banks historia från andra världskriget till slutet av 1990-talet. Den första delen, Keisarin kassasta keskuspankiksi (”Från kejserlig kassa till centralbank”) gavs ut i april 2011.

Det nya verket beskriver hur vinterkrigets utbrott innebar en markant förändring även för Finlands Bank, vars verksamhet riktades in på finansiering av krigsinsatserna. Efter fredsslutet övergick man i Finland till förhandlingsekonomi, dvs. intresseorganisationerna för olika samhällsgrupper fick en mer framträdande roll i den ekonomiska politiken. Besluten om valutakurser och räntor fick en ny politisk innebörd och riksdagsgrupperna kopplade ett fastare grepp om Finlands Bank.

I verket beskrivs ingående Finlands IMF-program under krisen i betalningsbalansen på 1970-talet och dessutom presenteras nya fakta om de skeenden som ledde till avreglering av penningmarknaden på 1980-talet.

Recessionen på 1990-talet vände upp och ned på allting. Ekonomins kollaps fick räntorna att skjuta i höjden och valutareserven krympte oroväckande. Till slut blev man tvungen att devalvera marken och tiden med en stabil valuta tog slut. När bankkrisen gav med sig ansökte Finland om medlemskap i Europeiska unionen och gick tillsammans med tio andra länder med i den ekonomiska och monetära unionens tredje fas. För Finlands Bank innebar detta nya utmaningar som medlem i Eurosystemet som genomför penningpolitik i hela euroområdet.

Del II av historieverket om Finlands Banks 200 år presenteras vid Finlands Banks diskussionsseminarium Ekonomibok Nu på myntmuseet, tisdagen den 20 mars 2012 kl. 17.30 (Snellmansgatan 2). Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen diskuterar med författarna Kuusterä och Tarkka. 
 
Upplysningar: Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 195 701.