En tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank blir vakant den 1 januari 2013. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att anmälningsförfarandet för tillsättning av tjänsten ska inledas. Mandatperioden för direktionsmedlemmar är fem år.
 
En annons om tjänsten läggs ut på bankens webbplats www.finlandsbank.fi i dag fredagen den 28 september 2012 och publiceras i Helsingin Sanomat söndagen den 30 september 2011.
 
Bankfullmäktige ber sökandena anmäla sitt intresse senast fredagen den 19 oktober 2012 kl. 12. Beslut om utnämning fattas av bankfullmäktige vid sammanträdet den 26 oktober 2012.
 
Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Ben Zyskowicz, telefon 050 511 32 00, och bankfullmäktiges sekreterare Anton Mäkelä, telefon 0500 20 12 13.​