Finlands Bank arrangerar i samarbete med Österrikes centralbank (Oesterreichische Nationalbank) den internationella konferensen ”CEEI 2012 – Conference on European Economic Integration: Achieving balanced growth in the CESEE countries”. Konferensen hålls i Helsingfors den 26 och 27 november 2012. 
 
På konferensen på hög nivå behandlas frågan om hur den europeiska ekonomin har återhämtat sig efter krisen de senaste åren. I anförandena granskar talarna hur länderna inom och utanför EU har anpassat sin realekonomi och lyfter fram förändringar i finanssektorns verksamhetsmöjligheter de kommande åren. 
 
I konferensen deltar forskare på hög nivå, kända centralbanksdirektörer och representanter för finanssektorn.  
 
Värdar för konferensen är chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen och chefdirektören för Österrikes centralbank Ewald Nowotny. Huvudtalare på konferensen är professor Danny Quah från London School of Economics, professor Florencio López-de-Silanes från EDHEC Business School och medlemmen i Finlands Banks direktion Seppo Honkapohja. 
 
I paneldiskussionerna deltar bland annat medlemmen i Turkiets centralbanks direktion Ahmet Faruk Aysan, chefdirektören för centralbanken i Makedonien Dimitar Bogov, Sveriges riksbanks vice riksbankschef Karolina Ekholm, Estlands centralbanks chefdirektör Arno Hansson och Nederländernas centralbanks chefdirektör Klaas Knot. 
 
Mer information om talarna och temana finns i konferensprogrammet.
 
Konferensen ordnas för inbjudna gäster.
 
Upplysningar: direktionsmedlem Seppo Honkapohja, telefon 010 831 20 05, eller forskningschef Iikka Korhonen, telefon 010 831 22 72.