En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina avslutande kommentarer om den finska ekonomin till myndigheterna.
 
Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadsparter, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska.
 
De avslutande kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi).

Avslutande kommentarer på engelska (PDF)
Sammandrag på svenska (PDF) ​