Ekonomie magister Jenni Hellström, 34, har utsetts till kommunikationschef för Finlands Bank. Hon tillträder tjänsten den 1 september 2012. Utnämningen gäller för en period på fem år.
 
Jenni Hellström har arbetat som marknadsanalytiker och handlare på bankavdelningen vid Finlands Bank sedan 2008. Hon har tidigare tjänstgjort bland annat på Europeiska centralbankens avdelning för marknadsoperationer i Frankfurt och Internationella valutafondens sekretariat i Washington.