Ekonomie doktor Kimmo Virolainen, 50, fortsätter som chef för avdelningen för finansiell stabilitet och statistik vid Finlands Bank. Finlands Banks direktion utnämnde i dag Virolainen för en ny mandatperiod som upphör den 31 januari 2018.
 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik svarar för makrofinansiell analys och beredning av makrofinansiell politik samt för framställning av sådan Finlandsstatistik som hör till bankens ansvarsområde. Avdelningen arbetar för att upprätthålla och utveckla stabila, funktionssäkra och effektiva finans- och betalningssystem. En kostnadseffektiv statistikproduktion är en viktig del av den penningpolitiska och makrofinansiella beredningen, den makroekonomiska analysen och den finansiella analysen.
 
Kimmo Virolainen har varit anställd vid Finlands Bank sedan 1994 och varit chef för avdelningen för finansiell stabilitet och statistik sedan 2008.