Myntmuseets föreläsningsserie Studia monetaria fortsätter hösten 2012. med teman som tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområde och historia. Föreläsarna är anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och mycket sakkunniga inom sitt område. Serien består av lättfattliga föredrag som inte kräver speciella förkunskaper. Föreläsningsspråket är finska.
 
Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls tisdagar kl. 17.30–19.00 på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors.
 
9.10
Börsen 100 år
Verkställande direktör Lauri Rosendahl, NasdaqOMX
 
16.10
Bli du med investeringsprodukterna
Särdrag i placeringsfonder, strukturerade investeringsprodukter och fondanknutna försäkringar. På vad känner man igen en komplicerad investeringsprodukt?
Marknadsövervakarna Eeva Granskog och Tero Oikarinen, Finansinspektionen
 
30.10
Vardag på Finansinspektionen – vad gör marknadsövervakare och riskexperter?
Marknadsövervakare Laila Hietalahti och riskexpert Anne Nisén, Finansinspektionen
 
6.11
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadligt? Är deflation ännu värre?
Ekonom Lauri Vilmi, Finlands Bank
 
20.11
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Pertti Pylkkönen, Finlands Bank
 
11.12
Varthän Ryssland?
Den ekonomiska och politiska utvecklingen på 2000-talet
Forskningschef Iikka Korhonen, Finlands Bank
Upplysningar: intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 195 702.