Boken ”Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002” (Den sista marken – Finlands sedeltyper i mark 1945–2002) har utkommit.
 
Det initierade och rikt illustrerade verket skildrar papperspengarnas historia i Finland från sedelklippningen fram till övergången till euro.  Marksedlarnas livscykel under 1945–2002 analyseras både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.
 
Boken innehåller rikligt med ny information om sedlar och deras formgivning. De fina illustrationerna visar bland annat tidigare opublicerade sedelskisser av kända konstnärer. Verket innehåller också många inslag av numismatiskt intresse och information om sedelutvecklingen.
 
Bokens författare Antti Heinonen har en lång internationell karriär i sedelbranschen bakom sig. Han har varit sedeldirektör både på Finlands Bank och på Europeiska centralbanken, där han bland annat hade ansvaret för att  samordna utgivningen av eurosedlar och -mynt under 2001 och 2002. Som chef för betalningsmedelsavdelningen på Finlands Bank var Heinonen också sekreterare för motiv- och designkommittéerna för de sista marksedelserierna.
 
Samtidigt med utgivningen av boken öppnas en ny tillfällig utställning på Finlands Banks myntmuseum. Utställningen "Den sista marken", som har byggts upp kring boken, pågår till den 30 december 2012.
 
Utställningen består av två delar. I bordsvitrinerna och på väggarna visas sedelförslag som lämnats in till formgivningstävlingarna 1947 och 1982. I multimedia visas finländska marksedlar efter typ sedan andra världskriget.
 
På utställningen visas Martti Visantis och Tapio Wirkkalas bidrag till formgivningstävlingen 1947 och Erik Bruuns, Torsten Ekströms, Eeva Oivos och Pentti Rahikainens bidrag till tävlingen 1982.
 
Den nya tillfälliga utställningen finns också tillgänglig virtuellt på myntmuseets webbplats,
http://www.rahamuseo.fi/vaihtuvat_nayttelyt/viimeiset_markat/index.html
 
Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt
 
Ytterligare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 195 702.


Tapio Wirkkalas förslag till 100-markssedel från 1947 
 
Torsten Ekströms förslag till 5000-markssedel från 1982