​Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington den 11–12 oktober 2013. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i utvecklingskommittén.

Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och ekonom Kristiina Karjanlahti.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Mika Pösö, telefon 010 831 2700.