Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington D.C. den 19–20 april 2013. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under veckoslutet sammanträder IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté och Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, chefen för avdelningen för penningpolitik och forskning Tuomas Saarenheimo, chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och seniorekonom Kaija-Leena Rikkonen.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Mika Pösö, telefon 010 831 27 00.