Finlands Banks guldreserv uppgår till 49,035 ton, vilket den 25 oktober 2013 gav ett marknadsvärde på 1 559 miljoner euro.

Finlands Bank har bekräftat de nuvarande arrangemangen för förvaring av guldreserven. Efter samtycke från de centralbanker där guldet förvaras har Finlands Bank beslutat offentliggöra förvaringsplatserna. Guldet förvaras i geografiskt spridda centralbanker. Av Finlands Banks guldinnehav förvaras 51 % i Storbritannien (Bank of England), 20 % i Sverige (Sveriges riksbank), 18 % i USA (Federal Reserve Bank of New York), 7 % i Schweiz (Schweizerische Nationalbank) och 4 % i Finland (Finlands Bank).

Upplysningar: kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 010 831 26 32.