Lettland inför euron den 1 januari 2014. För att valutautbytet ska gå snabbt löser centralbankerna i euroländerna in lettiska latssedlar mot euro under januari–februari 2014.

Efter Lettlands anslutning har euroområdet 18 medlemsstater.

Enligt avtal med Finlands Bank växlar Forex Banks kontor i Finland in lettiska latssedlar mot euro avgiftsfritt under tiden 1.1–28.2.2014. Den övre gränsen för inväxling under en och samma dag är 1 000 euro. Identitetsbevis ska visas upp vid valutaväxlingen.

Sedlar växlas till euro enligt den fasta omräkningskursen 1 euro = 0,702804 lettiska lats.

Bilder av inväxlingsbara latssedlar finns på Europeiska centralbankens webbplats:
http://www.ecb.europa.eu/euro/exchange/lv/html/index.se.html.    

Upplysningar: byråchef Miika Syrjänen, kontantförsörjningsavdelningen, telefon 010 831 24 22. 

Forex Banks kontor i Finland: http://www.forex.fi/FOREX-yrityksena/Yhteystiedot/.