I Finland och i hela euroområdet introduceras en ny 5-eurosedel den 2 maj 2013. Det har gått över tio år sedan de första eurosedlarna introducerades och sedan dess har sedeltekniken avseende tillverkning och säkerhet utvecklats. Sedlarna i den nya serien är nu ännu säkrare och hållbarare. Den nya 5-eurosedeln är utrustad med avancerade säkerhetsdetaljer, såsom hologram, vattenstämpel och en skimrande valörsiffra, vilka kommer att användas på alla sedlar i den nya euroserien.
 
Eurosedlarna baseras på samma design med epoker och stilar. Också de dominerande färgerna i sedelserien förblir oförändrade. Utseendet har ändrats något på grund av förbättrade säkerhetsdetaljer. Det är lätt att skilja de nya eurosedlarna från den första sedelserien.
 
Eurosedlarna i den nya serien kommer att ges ut efter hand under flera års tid och introduceras i ordningsföljd enligt valör med start från de lägre valörerna. I Finland införs de nya sedlarna främst via detaljhandeln och penninginstituten och inga sedlar behöver bytas ut mot sedlarna i den nya serien. Inledningsvis cirkuleras sedlar både från den gamla och den nya serien parallellt.
 
Sedlarna i den första serien dras småningom in och upphör slutligen att fungera som lagliga betalningsmedel. Information om detta kommer att lämnas i god tid. Sedlarna i den första serien kommer inte heller då att förlora sitt värde, utan de kan efter det utan tidsgräns växlas in i Finlands Bank och de övriga nationella centralbankerna i euroområdet.
 
Mer information och bildmaterial finns på webbplatsen http://www.nya-eurosedlar.eu. Från Finlands Bank kan beställas broschyrer för allmänheten och kontanthanterare på adressen http://www.suomenpankki.fi/globalassets/tilaa.
 
Upplysningar:
Paavo Perttu, teknisk chef för sedelhanteringen, telefon 010 831 34 34
Richard Brander, informatör, telefon 010 831 22 06 ​