Myntmuseet visar höjdpunkter från Helsingforsbörsens 100-åriga verksamhet decennium för decennium. Börsen har i takt med tiden utvecklats till en internationell aktör. Turbulensen i ekonomin har också avspeglats på börsen: uppgång och nedgång har avlöst varandra under perioder av krig, återuppbyggnad, avreglering av finansmarknaden och ständig internationalisering. En lika omfattande skildring av börsens verksamhet har inte presenterats tidigare.
 
Det första egentliga börssammanträdet i Finland ägde rum den 7 oktober 1912, men börsverksamhetens rötter sträcker sig ända till 1860-talet. Verksamheten var till en början oregelbunden och handel med aktier och andra värdepapper bedrevs sporadiskt vid inofficiella börsauktioner. Den regelbundna och organiserade börshandeln startade i oktober 1912 i börshuset på Fabiansgatan i Helsingfors.
 
Utställningen öppnas den 29 januari 2013 och pågår fram till sensommaren.
 
Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt
 
Ytterligare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 831 29  81.
 
 
Börssalen 1937. Den elektromekaniska börstavlan togs i bruk 1935.