Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington D.C. den 11–12 april 2014. Chefdirektör Liikanen företräder den nordisk-baltiska valkretsen i IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté.

Under veckoslutet sammanträder också Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och ekonom Satu Kivinen.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Mika Pösö, telefon 010 831 27 00.