​Den nya 20-eurosedeln sätts i omlopp i Finland och i hela euroområdet onsdagen den 25 november 2015. Vid sidan av övriga säkerhetsdetaljer har sedeln som nyhet ett transparent fönster i hologrammet som visar ett porträtt av Europa. Det går att se genom fönstret på båda sidorna av sedeln.

"Ett liknande transparent fönster har aldrig förr funnits på en papperssedel. Sedeln är till säkerhetsdetaljerna unik", berättar avdelningschefen för Finlands Banks kontantförsörjningsavdelning Päivi Heikkinen. "Sedeln är ännu svårare att förfalska än tidigare. Det bidrar till att stärka förtroendet för betalningsmedlen", konstaterar Päivi Heikkinen.

De nya sedlarna har planerats i flera år. Varje ny sedel är resultatet av ett gediget forsknings- och utvecklingsarbete. Nya 5- och 10-eurosedlar har införts redan tidigare.

"Denna sedel blir snabbt bekant för allmänheten, eftersom den är den första av de nya sedlarna som kan tas ut i bankautomat i Finland. 20-eurosedeln är den mest använda sedelvalören", konstaterar Päivi Heikkinen.

Sedlarna behöver inte separat bytas ut mot nya och de gamla sedlarna förlorar inte sitt värde. Inledningsvis cirkulerar både gamla och nya 20-eurosedlar parallellt. De gamla sedlarna dras småningom in efter hand som de lämnas in till centralbanken. 

Utseendet på den andra serien eurosedlar har utvecklats med utgångspunkt i den första serien. Den nya sedeln är lätt att identifiera som en eurosedel. Säkerhetsdetaljerna kan enkelt kontrolleras utan hjälpmedel med känn-titta-luta-testet.

På webbplatsen www.nya-eurosedlar.eu finns mer information och bildmaterial. Broschyrer för allmänheten och kontanthanterare kan beställas från Finlands Bank på adressen http://bof.combo.fi/sv/medier-och-publkationer/publikationer/tryckta-broschyrer-bestallningsformular/

Upplysningar:
informatör Iina Lario, tfn 010 831 2689,
byråchef Miika Syrjänen, tfn 010 831 3414 och
sedelexpert Essi Tamminen, tfn 010 831 3413.