​Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Perus huvudstad Lima den 9–10 oktober 2015. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande
Pentti Hakkarainen, avdelningschefen Mika Pösö och seniorekonom Satu Kivinen.

Upplysningar: ledande rådgivare Olli-Pekka Lehmussaari, telefon 010 831 22 52.