Finska staten har tagit upp lån sedan 1800-talet. Genom dessa lån har staten finansierat investeringar i infrastruktur, utökat Finlands Banks valutareserv och skapat spelrum i finanspolitiken. Staten har genomfört största delen av sin låneupptagning genom att emittera obligationer både i hemlandet och på den internationella finansmarknaden.

Till denna nya utställning på Finlands Banks myntmuseum har samlats statsobligationer från olika årtionden med början från den första järnvägsobligationen från år 1859. Dessutom innehåller utställningen en översikt av statsskuldens utveckling och historia.

Utställningen öppnas den 21 april 2015 och pågår till den 20 september 2015. Utställning förverkligas som ett samarbete mellan Finlands Bank och Statskontoret.

Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt.

Man kan också bekanta sig med utställningen virtuellt:
http://www.rahamuseo.fi/vaihtuvat_nayttelyt/yhteinen-velkamme/sv/

Ytterligare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 831 29  81.

 

1859-Hameenlinna_obligaatio.jpg 1992-sarjaobligaatio.jpg
1859 års obligation (Tavastehusbanan)
4 %, 50 år, rubel
arrangör von Stieglitz
undertecknare Fabian Langenskiöld
1992 års serieobligationslån
11 %, 7 år, mark
undertecknare Iiro Viinanen
;