​En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina avslutande kommentarer om den finska ekonomin och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna.

Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska.

De avslutande kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi).

Sammandrag på svenska (Inofficiell översättning) (pdf)
Avslutande kommentarer på engelska (pdf)