Finlands Banks telefonnummer ändrar den 2 maj 2017. Början av telefonnumren, 010 831, ändras då till 09 183. Det nya numret till växeln är 09 1831 (måndag–fredag kl. 8–18). Ingen tilläggsavgift tas härefter ut för bankens nummer. De personliga undernumren kvarstår oförändrade.

Också våra servicenummer ändras i samband med nummerreformen. Finlands Banks nya servicenummer är:

  • Kommunikationsenhetens kundtjänst 09 183 2626 (måndag–fredag kl. 9.30–15.30)
  • Arkivet och registraturen 09 183 2616 (måndag–fredag kl. 9–16)
  • Biblioteket 09 183 2661 (måndag–fredag kl. 9–16)
  • Myntmuseet 09 183 2981 (tisdag–fredag kl. 11–17, lördag–söndag kl. 11–16)

Samtliga kontaktuppgifter till Finlands Bank finns på vår webbplats Finlandsbank.fi > Kontaktinformation.

För mer information om nummerreformen, vänligen kontakta Finlands Banks kommunikationsenhet, tfn 010 195 701 (09 183 2626 efter 2.5.2017) eller e-post info(at)bof.fi. Du når också Finlands Bank på Twitter @SuomenPankki.