Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades sammanlagt 2171 förfalskade eurosedlar under 2016. Det var ungefär dubbelt mer än 2015. Ökningen förklaras främst av ett enskilt fall som inträffade i slutet av året i Helsingfors, där nästan 1000 stycken förfalskade 500-eurosedlar av dålig kvalitet påträffades. Polisen utreder fallet. Förfalskningarna av de andra sedelvalörerna låg kvar på 2015 års nivå.

Jämfört med de övriga euroländerna är antalet förfalskningar fortfarande litet i Finland bland annat tack vare sedelstockens goda skick. En ny 20-eurosedel gavs ut i november 2015 och en ny 50-eurosedel kommer att ges ut den 4 april 2017. Nya säkerhetsdetaljer gör det allt lättare att kontrollera sedlarnas äkthet. "Fastän förfalskningarna har ökat, är sannolikheten för att man ska få en förfalskad sedel alltjämt mycket liten", konstaterar rådgivare Jussi Kangas vid Finlands Bank. "Det är dock skäl att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar".

Period​20122013​​2014​2015​2016
Antal förfalskningar ​620 ​427 502 ​1 085 2 171

Bland de falska sedlar som påträffades i Finland 2016 var valören 500 euro vanligast (totalt 1000 st.), valören 50 euro näst vanligast (446 st.) och valören 20 euro tredje vanligast (342 st.). Om man bortser från den ovannämnda enskilda upptäckten av en stor mängd förfalskade 500-eurosedlar, skulle det totala antalet förfalskningar ha varit nära fjolårssiffran och 50-eurosedeln den mest förfalskade sedeln.

Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör det möjligt att kontrollera sedelns äkthet med det enkla känn-titta-luta-test som beskrivs i Eurosystemets publikationer. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats (www.finlandsbank.fi).

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet förfalskade eurosedlar totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

rådgivare Jussi Kangas, Finlands Bank, telefon 010 831 34 32
kriminalkommissarie Jukka Martikainen, Centralkriminalpolisen, telefon 0295 486 598
kriminalöverkonstapel Lauri Åberg, Helsingforspolisen, telefon 0295 475 528.