Bankfullmäktige har utnämnt avdelningschefen för Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning, ekon. dr Tuomas Välimäki till direktionsmedlem i Finlands Bank. Den femåriga mandatperioden för tjänsten inleds den 12 juli 2018.

Utöver lagstadgade behörighetskrav lades särskild vikt vid akademisk utbildning i nationalekonomi och kännedom om penningpolitik och penningpolitisk forskning. Direktionen beslutar senare om sin arbetsfördelning.

Tjänsten söktes av sammanlagt 13 personer

Beslutet om utnämningen var enhälligt.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.