En tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank blir vakant den 12 juli 2018. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag inleda ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsten. Mandatperioden är fem år.

Behörighetsvillkor för tjänsten är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet.

Vi lägger särskild vikt vid akademisk utbildning i nationalekonomi. Kännedom om penningpolitik och penningpolitisk forskning räknas som merit.

En annons om tjänsten läggs ut på Finlands Banks webbplats i dag fredagen den 18 maj 2018 kl. 15.

Vänligen rikta ansökan med bifogat CV till bankfullmäktige och skicka den elektroniskt via senast måndagen den 4 juni 2018 kl. 10.00.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.