Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington D.C. den 20–21 april 2018. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under veckoslutet sammanträder IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté och Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Olli Rehn, avdelningschef Mika Pösö och senior ekonom Kristiina Karjanlahti.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.