Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 341 förfalskade eurosedlar under det första halvåret 2018. Antalet är nästan detsamma som vid motsvarande tidpunkt förra året. Jämfört med övriga euroländer är antalet förfalskningar i Finland litet.

”Förfalskningarna hittas i Finland snabbt och tas ur omlopp med hjälp av de sedeldetektorer som används och tack vare människornas vaksamhet”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank.

Bland de förfalskningar som påträffades under det första halvåret 2018 i Finland var valören 50 euro vanligast (158 st.), valören 20 euro näst vanligast (98 st.) och valören 100 euro tredje vanligast (35 st.).

”Det är ytterst osannolikt att påträffa en förfalskad sedel i Finland. I princip är det omöjligt att få förfalskade sedlar från en bankautomat”, konstaterar Vehmas.

Period (årets första eller andra hälft)

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

Antal förfalskningar

703

1468

345

424

341

För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna allt svårare att förfalska. Hittills har sedlarna av valörerna 5, 10, 20 och 50 euro bytts ut. Sedlarna av valörerna 100 och 200 euro byts ut till sist.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Det går lätt att kontrollera sedelns äkthet med följande enkla test: känn på sedeln, titta på sedeln mot ljuset och luta på sedeln. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats.

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 3410.