Finlands Banks direktion har beslutat att utvidga statistikrapporteringen från finanssektorn. I fortsättningen samlar Finlands Bank in statistik bl.a. om finansförmedlingen utanför kreditinstituten. Den utvidgade statistikrapporteringen kommer att omfatta bl.a. kreditinstitutens finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter.

Genom insamlingen av ny statistik uppfylls internationella och nationella statistikkrav och fördjupas analysen av den finansiella stabiliteten och penningpolitiken. Statistiken ger en bättre bild av hushållens och företagens skuldsättning och breddar bilden av förändringen i finansieringskanalerna.

Finlands Bank kontaktar berörda parter i fråga om rapporteringen under hösten 2019.

Mer information om projektet läggs ut senare på Finlands Banks webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av:
Elisabeth Flittner, tfn 09 183 2322, e-post: elisabeth.flittner(at)bof.fi.