Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington D.C. den 12–14 april 2019. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under veckoslutet sammanträder IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté och Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, avdelningschef Mika Pösö, direktionens rådgivare Kimmo Virolainen och ekonom Henna Karhapää.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.