Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 833 förfalskade eurosedlar under 2018, vilket är ungefär lika mycket som året förut. Mängden är liten jämfört med det övriga euroområdet.

Sedelförfalskningarna i Finland är mycket få”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank. ”Det är dock alltid bra att kontrollera sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar. Sedelns äkthet är lätt att kontrollera och tar inte många sekunder”, konstaterar Vehmas.

Bland de utelöpande sedlarna i Finland 2018 påträffades mest falska 50-eurosedlar (445 st.). Valören 20 euro var näst vanligast (227 st.) och valören 100 euro tredje vanligast (58 st.).

Period 2014​ ​2015 ​2016 ​2017 2018
antal förfalskningar ​502 1085  2171 769 833

För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.

Hittills har sedlarna i valörerna 5, 10, 20 och 50 euro bytts ut. Sist i turen är 100- och 200-eurosedlarna, som sätts i omlopp den 28 maj 2019. Den nya sedelserien innehåller inte längre 500-eurosedlar, vars utgivning upphör den 27 januari 2019. Sedeln fortsätter att vara lagligt betalningsmedel och behöver inte växlas in till sedlar av lägre valör. ”Nya 500-eurosedlar sätts inte längre i omlopp men existerande 500-eurosedlar kan användas även framöver”, konstaterar Vehmas.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats (www.suomenpankki.fi/sv > Pengar och betalningar)

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av
sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10