Den strängaste rekommendationen för Finland gäller förslaget om att ett skuldkvotstak intas i lagstiftningen, dvs. ett tak för låntagarens skulder i förhållande till inkomsterna, eller alternativt för låntagarens skuldbetalningskostnader i förhållande till inkomsterna. Systemrisknämnden rekommenderar också begränsning av återbetalningstiden för bostadslån. Vidare uppmanar kommittén myndigheterna att rekommendera att långivarna följer dessa begränsningar redan innan lagstiftningen om dem träder i kraft.

Det är Europeiska systemrisknämndens uppgift att identifiera sådana risker och sårbarheter för den finansiella stabiliteten som i värsta fall skulle kunna ge upphov till finanskriser eller andra allvarliga störningar i EU-ländernas ekonomier. Systemrisknämnden gav i november 2016 en varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden. Med den aktuella rekommendationen kompletterar systemrisknämnden sin tidigare varning och preciserar vilka verktyg den bedömer som lämpliga för att åtgärda sårbarheterna.

Finlands Bank har under en lång tid påtalat samma risker med hushållens skuldsättning och föreslagit åtgärder för att minska dem. ”Europeiska systemrisknämndens rekommendation stöder vår bedömning att det är nödvändigt att införa nya makrotillsynsverktyg för bostads- och bostadsbolagslån för att förebygga riskerna med hushållens skuldsättning”, konstaterar vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Jukka Vauhkonen beskriver i sin blogg (på finska) innehållet i Europeiska systemrisknämndens rekommendation för Finland, medan Hanna Putkuri i sin blogg (på finska) redogör för de risker som ligger till grund för systemrisknämndens rekommendationer och varningar till olika länder.

Närmare upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07, och avdelningschef Katja Taipalus, telefon 09 183 23 45.