“Känn, titta och luta”.

Med dessa bekanta anvisningar kan du skilja en äkta eurosedel från en falsk.

Sedlar har förfalskats i alla tider och denna form av brottslighet förekommer mer eller mindre överallt. Man har försökt förhindra sedelförfalskning genom stränga straff och säkerhetsdetaljer på sedlarna. Denna utställning berättar om sedelförfalskningarnas historia i Finland och om kampen mot förfalskningar efter övergången till euro.

Även du kan hjälpa att spåra falska sedlar!

Direktionsmedlem Tuomas Välimäki inviger utställningen tisdagen den 18 juni kl. 16. Efter invigningen kl. 17.00 föreläser byråchef Jussi Kangas och sedelexpert Olli Vehmas om bekämpning av förfalskningar.

Utställingen pågår under tiden 18.6.2019–31.5.2020.

Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt.

Ytterligare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.