Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D.C. den 18–19 oktober 2019. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, direktionens rådgivare Mika Pösö och Kimmo Virolainen, byråchef Satu Kivinen och ekonom Anni Norring.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Elisa Newby, telefon 09 183 26 32.