Bluff-och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks och de anställdas namn. Mottagarna ska inte reagera på dessa meddelanden och under inga omständigheter öppna länken.

Bluff- och nätfiskemeddelanden som uppmanar mottagaren att svara på frågor om stark kundautentisering med löfte om en kodkalkylator har skickats i Finlands Banks och de anställdas namn. I meddelandet finns en länk som mottagaren ombes använda för att bekräfta beställningen av en kodkalkylator.

Finlands Bank tillhandahåller inte kodkalkylatorer och begär aldrig den här typen av information. Banken ber heller aldrig någon om bankkoder eller lösenord.

Reagera inte på dessa meddelanden och öppna under inga omständigheter länken.

Närmare upplysningar lämnas av gruppchefen för intressentkommunikation Satu Hietanen, telefon: 09 183 25 69, e-post: satu.hietanen(at)bof.fi