Under de senaste åren har de finländska hushållens ekonomiska problem, betalningsstörningar och skulder ökat. Därför har man börjat fråga sig om finländarna har ett tillräckligt bra kunnande för att fatta beslut som är ekonomiskt hållbara. Ministerierna inleder nu i enlighet med regeringsprogrammet åtgärder för att minska överskuldsättningen och förbättra ekonomihanteringen. Samtidigt inleder också Finlands Bank ett projekt för att främja ekonomiskt kunnande.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är hushållens skulder i förhållande till deras inkomster större än någonsin tidigare. På marknaden finns nu både nya låneformer och nya aktörer och förfaranden som inte hör till banksektorn, vilket har gjort lånen mer lätt tillgängliga och attraktiva.

- Den här utvecklingen ökar riskerna både för den enskilda människan och för samhällsekonomin. För att kunna lösa problemen behöver vi både reglering och ekonomiskt kunnande. Därför har justitieministeriet planerat flera åtgärder för att ingripa i problemen med överskuldsättning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Finländarnas ekonomiska kunnande ligger på en god nivå i jämförelse med övriga länder. Digitaliseringen och den globala ekonomin har dock fört med sig nya tjänster och förändrat konsumenternas och bankkundernas beteende.

- Det är viktigt att människorna förstår hur de nya finansiella tjänsterna fungerar och vilka risker de kan innebära. I vår digitala tid krävs det att vi uppdaterar vårt ekonomiska kunnande hela tiden, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Det viktiga arbetet med att främja medborgarnas ekonomiska kunnande görs inte bara av myndigheterna i Finland, utan också av flera tiotals aktörer inom den privata sektorn och tredje sektorn. Den verksamhet som stöder ekonomihanteringen borde dock samordnas och följas upp mera effektivt. Finlands Bank, justitieministeriet och de andra centrala myndigheterna har avtalat om att Finlands Bank ska utarbeta en nationell strategi för ekonomihantering och samordna verksamheten i inledningsskedet.

- Att kunna hantera sin ekonomi är en viktig medborgarfärdighet. Genom gemensamma mål och bättre samordning kan främjandet av finländarnas ekonomiska kunnande effektiviseras ytterligare. Finlands Bank har nu det ledande ansvaret för det strategiska arbetet, konstaterar chefdirektör Olli Rehn.

Genom samordningen får vi aktuell information om de olika aktörernas åtgärder och projekt. Informationen behövs för att vi ska kunna kartlägga samarbetet och fastställa gemensamma rutiner. Vid samordningen strävar vi efter att identifiera de förfaranden som fungerar bäst och se till att de kan användas i större utsträckning.

- Det är viktigt att alla har ett tillräckligt bra kunnande för att kunna hantera sin egen ekonomi. Det gläder mig att Finlands Bank har åtagit sig den här uppgiften. Regeringen är starkt engagerad i arbetet för att bekämpa överskuldsättning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ytterligare information:

  • Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, fornamn.efternamn@om.fi,
  • Sanna Helesuo, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 005, fornamn.efternamn@om.fi
  • Marja Nykänen, direktionens vice ordförande, Finlands Bank, tfn 09 183 2007,
  • Jenni Hellström, kommunikationschef, Finlands Bank, tfn 09 183 2622.

 Chefdirektör Olli Rehn: Tal (pdf på finska)

Frågor och svar om projektet